หน้า แจ้งการชำระเงิน KLEENS SHOP ขาย จำหน่าย ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

แจ้งการชำระเงิน

แจ้งชำระเงิน

โอนเงินแล้วให้แจ้งโอนทุกครั้ง ***

แจ้งโอนผ่านแบบฟอร์มด้านล่างนี้

หรือ แจ้งโอนผ่าน Line : Kleens_Shop

แบบฟอร์มแจ้งชำระเงิน *