Register Login
Kleenshops

  สินค้าออร์แกนิค ( Organic Product ) คือ สินค้าทั้งของกินและของใช้ที่ได้จากธรรมชาติ  ไม่มีสารปนเปื้อนของสารเคมีในกระบวนการผลิตและแปรรูป ใช้วัตถุดิบสารสกัดจากธรรมชาติออร์แกนิค ปลอดภัยต่อการอุปโภคบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมคำว่าออร์แกนิคนั้นสามารถใช้ได้ทั้งของกันและของใช้

 

               อาหารออร์แกนิค คือ อาหารที่ได้จากผลผลิตจากการปลูกแบบแนวทางธรรมชาติ ปลูกในดิน ไม่มีการใช้สารเคมีในการปลูก ปุ๋ยที่ใช้จะเป็นปุ๋ยหมัก เมล็ดและพืชพันธุ์ที่ใช้จะต้องไม่มีการตัดแต่งพันธุกรรม ( Non-GMO ) ไม่ใช่สารเร่งการเติบโต กระบวนการผลิตไม่มีการใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืช ก่อนการปลูกจะต้องเตรียมหน้าดินก่อนด้วยวิธีธรรมชาติทุกขั้นตอนการผลิตจะไร้สารปนเปื้อนที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือมนุษย์ จะไม่ผ่านการฉายรังสี ไม่เพิ่มเติมสิ่งปรุงแต่งลงไปในอาหาร ถ้าเป็นอาหารที่มาจากการทำปสุสัตว์ก็จะต้องไม่มีการใช้สารปฏิชีวภาพ ไม่ใช้สารเร่งฮอร์โมนและต้องเลี้ยงสัตว์ด้วยอาหารที่มีสุขอนามัย   อีกคำหนึ่งที่เราจะได้ยินบ่อย ๆ ก็คือ อาหารอินทรีย์ ซึ่งก็คือสิ่งเดียวกัน คือ อาหารที่ได้จากการทำเกษตรแบบอินทรีย์ หรือ ที่เรียกกันว่า เกษตรอินทรีย์

               ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค หรือ ของใช้ ที่จะเรียกได้ว่าเป็นสินค้าออร์แกนิค คือ สินค้าที่ใช้วัตถุที่ได้มาจากธรรมชาติ ไม่มีสารที่เป็นอันตรายต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อม สารสกัดที่นำมาใช้ทำผลิตภัณฑ์ต้องสกัดมาจากวัตถุดิบธรรมชาติ ต้องไม่มีส่วนผสมของสารทำฟอง SLS, SLES, Paraben เป็นต้น ในปัจจุบันสินค้าออร์แกนิคนั้นมีให้เลือกซื้อเลือกหากันมากขึ้นและง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวออร์แกนิค แชมพูออร์แกนิค สบู่ออร์แกนิค cold-processed และอื่น ๆ อีกมากมาย สินค้าออร์แกนิคสามารถหาซื้อได้ตามร้านสุขภาพ ร้านออร์แกนิค หรือ งานแฟร์ที่เกี่ยวกับสุขภาพและPordeeshop

               ประโยชน์ของออร์แกนิคนั้นมีผลดีต่อร่างกายเราเป็นอย่างมาก สินค้าออร์แกนิคจำไม่เป็นภัยต่อผิว มีโอกาสแพ้น้อยกว่าและเป็นการดูแลร่างกายด้วยธรรมชาติ อาหารออร์แกนิคนั้นมีมากมาย การเลือกทานอาหารออร์แกนิค ( Organic food ) นั้นย่อมดีกว่าการทานอาหารที่ไม่ใช่ออร์แกนิค ( Non-Organic food ) อาหารออร์แกนิคนั้นจะมีสารเคมีปนเปื้อนน้อยกว่า มีความเป็นธรรมชาติมากกว่าและรสชาติจะอร่อยกว่า แต่ก็อย่างที่รู้ ๆ กัน อาหารที่เป็นออร์แกนิคจะมีราคาสูงกว่าอาหารที่ไม่ใช่ออร์แกนิค ดังนั้นการที่ตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารออร์แกนิค หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยของแต่ละบุคคลค่ะ

 

ด้วยความปรารถนาดีจาก kleen อาหารคลีน อาหารเพื่อสุขภาพ

ขอบคุณข้อมูลจาก  thegivingtown

รู้ทันอาหาร ตัวการหุ่นดี
การอยากหุ่นดีและอยากมีนำหนักที่ลดลง แน่นอนว่าเรื่องอาหารการรับประทานเป็นสิ่งแรกๆที่เป็นอัจจัยที่สำคัญ เราต้องรับประทานให้สมดุลกับการออกกำลังที่ควบคู่ไ...
ผักปลอดสารพิษ ดีต่อสุขภาพ
ผักปลอดสาร หรือ ผักปลอดสารพิษ ( Pesticide residue free ) หมายถึง ผลผลิตของพืชผักที่ไม่มีสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชตกค้างอยู่ หรือ ผักที่มีกระบวนกา...
Leave a comment
Note: HTML is not translated!
Adsense SEOlnwza