หน้ารวม บทความ ข้อมูล KLEENS SHOP

บทความ

1641874311.jpg

ทำไมร่างกายขาด โปรตีนไม่ได้

ในร่างกายของคนเรานั้นมี โปรตีน ( Protein ) เป็นส่วนประกอบหลักของร่างกายมากถึง 75% ของน้ำหนักตัว อีกทั้งยังเป็นโครงสร้างหลักของเซลล์ และเนื้อเยื่อต่าง ๆ ในร่างกาย เนื่องจากโปรตีนมีบทบาทสำคัญในการช่วยเสริมสร้าง ซ่อมแซม และ คงสภาพของมวลกล้ามเนื้อ โดยจะถูกนำไปใช้เพื่อชดเชยการสลายตัวของกล้ามเนื้อในแต่ละวัย นอกจากนี้โปรตีนยังมีส่วนช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวจากอาการป่วย อาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ และความเหนื่อยล้าหลังจากออกกำลังกาย ได้เร็วขึ้น อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงขึ้นได้ และด้วยเหตุนี้เองโปรตีนจึงเป็นหนึ่งในสารอาหารสำคัญที่ร่างกายของคนทุกวัยขาดไม่ได้