ผักปลอดสารพิษ ดีต่อสุขภาพ
Share: facebook_share ผักปลอดสารพิษ ดีต่อสุขภาพ line_share ผักปลอดสารพิษ ดีต่อสุขภาพ twitter_share ผักปลอดสารพิษ ดีต่อสุขภาพ messenger_share ผักปลอดสารพิษ ดีต่อสุขภาพ

ผักปลอดสารพิษ ดีต่อสุขภาพ


ผักปลอดสาร หรือ ผักปลอดสารพิษ ( Pesticide residue free ) หมายถึง ผลผลิตของพืชผักที่ไม่มีสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชตกค้างอยู่ หรือ ผักที่มีกระบวนการผลิตมีการใช้สารเคมีสังเคราะห์ เช่น ธาตุอาหาร ปุ๋ยเร่งการเจริญเติบโต ปุ๋ยอินทรีย์ต่าง ๆ เพียงแต่สารเคมีสังเคราะห์ดังกล่าวจะไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม เมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยวสารเคมีสังเคราะห์เหล่านี้จะไม่มีสารพิษตกค้างอยู่ เนื่องจาก เป็นกลุ่มของปุ๋ยเคมี จุลธาตุต่าง ๆ ซึ่งมีอยู่ในใบพืชอยู่แล้ว

 

ส่วนคำว่า ผักปลอดสาร หมายถึง ผักที่มีกระบวนการผลิตที่ใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืชหรือยาฆ่าแมลงในช่วงที่มีแมลงศัตรูพืชระบาด เพียงแต่จะต้องมีการกำหนดเพียงแต่จะต้องมีการกำหนดใช้อย่างเข้มงวด ต้องรู้ว่าควรฉีดยาฆ่าแมลงช่วงไหนและช่วงไหนไม่ควรฉีด ซึ่งตามหลักการก็คือจะต้องเว้นระยะเวลาการเก็บเกี่ยวหลังจากฉีดยาฆ่าแมลงไปแล้ว แต่ทั้งนี้ผลผลิตที่ได้จะต้องไม่มีสารพิษตกค้างหรือมีไม่เกินมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณะสุขได้กำหนดไว้

 

ประโยชน์ของ ผักปลอดสารพิษ ที่มีต่อสุขภาพ

 

1. การบริโภค ผักปลอดสารพิษ เป็นประจำ จะช่วยทำให้มี สุขภาพร่างกายที่ดี มีภูมิต้านทาน และแข็งแรงขึ้น อีกทั้ง ยังช่วยลดอัตราเสี่ยงต่อ การเจ็บป่วยและการเกิดโรคต่าง ๆ อันมีผลในระยะยาว มาจากสารพิษ หรือสารเคมีตกค้าง ในร่างกาย อย่างเช่น โรคมะเร็ง เป็นต้น

 

2. การรับประทาน อาหารที่ปรุงจาก ผักปลอดสารพิษ ทำให้ร่างกาย ได้รับคุณค่าทางสารอาหาร สูงกว่าปกติ ส่งผลดีต่อ สตรีที่กำลังตั้งครรภ์ และสตรีให้นมบุตร เพราะปลอดภัยจาก สารพิษตกค้าง ที่มีอันตรายต่อทารก ในครรภ์ และบุตรที่กินนมแม่

 

3.  ผักปลอดสารพิษ มีประโยชน์ต่อผู้ป่วย และผู้ที่อยู่ในภาวะรักษา หรือควบคุมสุขภาพ เนื่องจาก มีคุณค่าของสารอาหาร ตามธรรมชาติ และไร้สารพิษตกค้าง ที่อาจจะ ทำให้เกิดอาการแพ้สาร หรืออาจมีปฏิกิริยาต่อยาบางตัว ที่ใช้ในการรักษาโรคของผู้ป่วย

 

4. ผักปลอดสารพิษ มีรสชาติดีและอร่อย อีกทั้งยังให้ คุณค่าทางสารอาหาร อันได้แก่ วิตามิน เกลือแร่ เอนไซม์และสารต่อต้านอนุมูลอิสระ มากกว่า ผักทั่วไป ตามท้องตลาด

 

5. ช่วยควบคุมน้ำหนัก และรักษาหุ่น ได้เป็นอย่างดี เพราะอาหารเพื่อสุขภาพ ส่วนใหญ่ จะเน้นหนัก ในเรื่องผักปลอดสารพิษ เนื่องจากมีความเป็นธรรมชาติ และปลอดภัยด้วย ซึ่งเมนู เพื่อสุขภาพยอดนิยม ที่ทำทานได้ง่าย ๆ ตามใจผู้ทาน และประหยัดเวลา แต่มีคุณค่าทาง สารอาหารมากมาย ก็คือ สลัดผักต่าง ๆ นั่นเอง

 

ประโยชน์ทั่วไปของผักปลอดสารพิษ

 

1. มีความปลอดภัย และลดความเสี่ยง ต่อการได้รับ สารพิษตกค้าง ทั้งต่อตัวเกษตรกร และผู้บริโภค

 

2. ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร เนื่องจาก มีการควบคุมปริมาณ การใช้สารเคมี ให้น้อยลงหรืออาจจะไม่ใช้เลย จึงเป็น การลดภาระค่าใช้จ่าย ในส่วนนี้ไป อีกทั้งราคาขายของผลิตผล ค่อนข้างดี และสูงกว่า ผักทั่วไปตามท้องตลาดด้วย

 

3. ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม เนื่องจากมีการหลีกเลี่ยงหรือควบคุมการใช้สารเคมีให้อยู่ในปริมาณที่ปลอดภัย เป็นผลทำให้ไร้สารพิษตกค้างในดิน น้ำ หรืออากาศนั่นเอง

 

4. ช่วยส่งเสริมเกษตรกร ที่อยู่ในกระบวนการผลิต ผักปลอดสารพิษ ให้ตระหนัก เรียนรู้ และให้ความสำคัญในวิถีชีวิต การเกษตร แบบดั้งเดิมตาม แนวเศรษฐกิจพอเพียง

 

ถึงแม้จะได้ ขึ้นชื่อว่าเป็น “ผักปลอดสารพิษ” แต่เพื่อสุขอนามัยที่ดี เราต้อง ล้างทำความสะอาดผัก ก่อนนำไปประกอบอาหาร เพื่อบริโภคทุกครั้ง ถ้าเป็นไปได้ การปลูกผักสวนครัว เอาไว้ทานเอง น่าจะเป็น การรับรองความมั่นใจในคุณภาพ และความปลอดภัยได้ดีที่สุด

 

คำแนะนำ ในการบริโภค ผักปลอดสารพิษ

 

แม้ว่า ผักปลอดสารพิษ จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดี สำหรับคนชอบรับประทานผัก และมีความปลอดภัย แต่หากผู้บริโภค ยังไม่มั่นใจก่อนนำบริโภค ก็นำผักมา ให้ล้างให้สะอาด อย่างถูกวิธีเสียก่อน ซึ่งก็มีอยู่หลายวิธี เช่น ล้างด้วยน้ำไหล จากก๊อกนาน 2 นาที หรือการแช่ใน น้ำสะอาด ประมาณ 5-10 นาที แล้วค่อยล้างออกด้วยน้ำสะอาด, หรือแช่ใน น้ำปูนใส น้ำด่างทับทิม น้ำซาวข้าว น้ำส้มสายชู หรือเกลือป่น หรือน้ำยาล้างผัก ประมาณ 10 นาที แล้วจึงล้างออกด้วย น้ำสะอาดอีกครั้งหนึ่ง เป็นต้น

 

นอกจากนี้ ผู้บริโภค ควรจะเลือกรับประทาน ผักให้เหมาะสม กับฤดูกาล เช่น ถ้าเป็นฤดูฝน ผักคะน้าที่เห็นขายในตามท้องตลาด ส่วนใหญ่จะ ปนเปื้อนสารเคมี ก็ให้หันมา บริโภคผักกวางตุ้งแทน เป็นต้น หรือเลี่ยงการบริโภคผักที่อยู่นอกฤดูกาล เช่น ในฤดูฝนเป็นไปไม่ได้ ที่ผักกะหล่ำจะออก ถ้ามีขายก็แสดงว่า ต้องมีการใช้สารเคมีอย่างดุเดือด เป็นต้น

 

ด้วยความปรารถนาดีจาก kleens อาหารคลีน อาหารเพื่อสุขภาพ

 

ขอบคุณข้อมูลจาก Sanook


Tag :


บทความที่แนะนำ