อากาศร้อน “พักเที่ยงไม่พัก” มีผลเสียต่องานและสุขภาพ