5 ข้อดีของการออกกำลังกายแบบ “FITT Walk”
Share: facebook_share 5 ข้อดีของการออกกำลังกายแบบ “FITT Walk” line_share 5 ข้อดีของการออกกำลังกายแบบ “FITT Walk” twitter_share 5 ข้อดีของการออกกำลังกายแบบ “FITT Walk” messenger_share 5 ข้อดีของการออกกำลังกายแบบ “FITT Walk”

5 ข้อดีของการออกกำลังกายแบบ “FITT Walk”


“FITT Walk” หรือ FIT Intensity Trendy Training Walk เป็นการเดินออกกำลังกายด้วยหลักการ HIIT ( High Intensity Interval Training ) ซึ่งเป็นวิธีการออกกำลังกายสไตล์คาร์ดิโอ ที่ผสานระหว่างการเดินเร็วและเดินช้าสลับกันไป เพื่อให้ร่างกายได้เผาผลาญแคลอรี่และไขมันในระดับที่สูงที่สุดและเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจ โดยใช้เวลาเพียงไม่นาน ประมาณ 30 นาทีต่อครั้ง

 

จากงานวิจัยของ Gillen และคณะ พบว่า การออกกำลังแบบ HIIT ในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 - 30 นาที ต่อเนื่อง 2 - 3 สัปดาห์ สามารถ ช่วยลดความเสี่ยง ในการเกิดโรคหัวใจ และหลอดเลือด และยังสามารถทำให้ระบบเมตาบอลิซึม ของร่างกายดีขึ้น ได้ด้วย เช่น สามารถควบคุม ระดับน้ำตาลในเลือด และไขมันในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้ รวมทั้งการศึกษาของ Tremblay ยังพบว่า การออกกกำลังกายแบบ HIIT ( High Intensity Interval Training ) อย่างต่อเนื่องนาน 3 เดือนขึ้นไป จะช่วยเพิ่ม ระดับการใช้ พลังงานจาก อัตราการเผาผลาญไขมัน ให้เพิ่มขึ้น เห็นการเปลี่ยนแปลงของ มวลกล้ามเนื้อ และระดับความแข็งแรง ของกล้ามเนื้อที่ดีขึ้น อีกทั้งยังช่วย ให้มวลไขมันลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจน ในทุกส่วนของร่างกาย  

 

โดยข้อดีและประโยชน์ของ FITT Walk มีดังนี้

 

1. เผาผลาญแคลอรี่ และไขมันได้มากขึ้น ในขณะที่ใช้ เวลาน้อยลง เนื่องจาก FITT Walk เป็นการออกกำลังกายด้วยหลักการ HIIT ( High Intensity Interval Training ) ที่ใช้พลังงานสูง จึงทำให้เผาผลาญแคลอรี่ และไขมันได้ดีใน ระยะเวลาสั้น ๆ แต่ไม่ควร ออกกำลังกายนาน เกินกว่า 40 นาที เนื่องจาก อาจทำให้ร่างกายดึงพลังงาน และกล้ามเนื้อไปใช้ได้

 

2. เสริมสร้างกล้ามเนื้อ และรักษามวลกล้ามเนื้อได้ดี FILK Walk ยังมีส่วนช่วยในการเติบโตของกล้ามเนื้อ ทำให้หุ่นเฟิร์ม กระชับ และยังเป็นการคาร์ดิโอ โดยไม่ทำให้สูญเสียกล้ามเนื้อที่มีอยู่

 

3. ทำให้ออกซิเจน เข้าไปเลี้ยง ส่วนต่าง ๆ ในร่างกายได้เพิ่มขึ้น FITT Walk ช่วยเพิ่มการใช้ออกซิเจนในกล้ามเนื้อได้ เท่ากับ การออกกำลังกาย แบบปกติ แม้จะใช้เวลาเพียง แค่ครึ่งเดียว และสำหรับ ผู้ที่มีกล้ามเนื้อแข็งแรง จะลำเลียงออกซิเจน และสารอาหาร จากเลือด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไม่ต้องหักโหม ซึ่งส่งผลดีต่อสุขภาพ

 

4. ลดระดับน้ำตาล และไขมันในเลือด รวมทั้ง ความเสี่ยงใน การเกิดโรคหัวใจ และหลอดเลือด FITT Walk มีส่วนช่วยทำให้ การทํางานของหัวใจ และกล้ามเนื้อดีขึ้น ส่งผลให้หลอดเลือดหัวใจแข็งแรง ร่างกายนําออกซิเจนไปใช้ได้ดีขึ้น ความไวต่อการตอบสนองอินซูลิน ( Insulin Sensitivity ) เพิ่มขึ้น ช่วยให้ ผู้ป่วยเบาหวาน ควบคุมอาการได้ดีขึ้น กระตุ้นการเผาผลาญได้ดี ความทนทานของ กล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น จึงช่วย เพิ่มความอึดให้กับร่างกายและลดความเสี่ยงอาการกล้ามเนื้อบาดเจ็บขณะออกกําลังกายได้

 

5. ไม่มีอุปกรณ์ ก็สามารถเบิร์นได้ เพราะ FITT Walk เป็นการออกกำลัง ด้วยการเดินช้าสลับเร็ว จึงทำให้ไม่จำเป็น ต้องมีอุปกรณ์ในการช่วยเหลือ ซึ่งนอกจาก จะทำให้สะดวกต่อการออกกำลังกายแล้ว ยังไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ในเรื่องของ อุปกรณ์ในการออกกำลังกาย อีกด้วย

 

การออกกำลังกายแบบ FITT Walk ถือได้ว่าเป็น การออกกำลังกาย อีกทางเลือกหนึ่ง สำหรับ ผู้ที่มีเวลาน้อย และต้องการออกกำลังกาย เพื่อเผาผลาญไขมัน แต่ก็ยัง สามารถรักษา มวลของกล้ามเนื้อ ไว้อยู่ได้

 

ด้วยความปรารถนาดีจาก kleens อาหารคลีน อาหารเพื่อสุภาพ

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก sanook.com

 


Tag :


บทความที่แนะนำ