7 อาหารเค็ม-มัน ทำลายสุขภาพ อาจโดนเก็บภาษีความเค็ม?