พลังงานเท่าไรถึงเหมาะในวัย 50 ++
Share: facebook_share พลังงานเท่าไรถึงเหมาะในวัย 50 ++ line_share พลังงานเท่าไรถึงเหมาะในวัย 50 ++ twitter_share พลังงานเท่าไรถึงเหมาะในวัย 50 ++ messenger_share พลังงานเท่าไรถึงเหมาะในวัย 50 ++

พลังงานเท่าไรถึงเหมาะในวัย 50 ++


พลังงานเท่าไรถึงเหมาะในวัย 50 ++

ผู้หญิง

1. ผู้ที่ไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวร่างกาย ต้องการพลังงานประมาณ 1,600 แคลอรี่

2. ผู้ที่เคลื่อนไหวร่างกายเล็กน้อย ต้องการพลังงานประมาณ 1,800 แคลอรี่

3. ผู้ที่เคลื่อนไหวร่างกายมาก ต้องการพลังงานประมาณ 2,000-2,200 แคลอรี่

 

ผู้ชาย

1. ผู้ที่ไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวร่างกาย ต้องการพลังงานประมาณ 2,000 แคลอรี่

2. ผู้ที่เคลื่อนไหวร่างกายเล็กน้อย ต้องการพลังงานประมาณ 2,200-2,400 แคลอรี่

3. ผู้ที่เคลื่อนไหวร่างกายมาก ต้องการพลังงานประมาณ 2,400-2,800 แคลอรี่


บทความที่แนะนำ