แสงสีฟ้าจากหน้าจอก่อสารพิษเร่งตาบอด
Share: facebook_share แสงสีฟ้าจากหน้าจอก่อสารพิษเร่งตาบอด line_share แสงสีฟ้าจากหน้าจอก่อสารพิษเร่งตาบอด twitter_share แสงสีฟ้าจากหน้าจอก่อสารพิษเร่งตาบอด messenger_share แสงสีฟ้าจากหน้าจอก่อสารพิษเร่งตาบอด

แสงสีฟ้าจากหน้าจอก่อสารพิษเร่งตาบอด


·       แสงสีฟ้าเป็นแสงที่มีความยาวคลื่นสั้นและมีพลังงานสูง หากจ้องมองแสงสีฟ้าติดต่อกันเป็นเวลานาน ดวงตาจะสร้างสารพิษขึ้นในเซลล์รับแสง จนเกิดอาการจอประสาทตาเสื่อมได้เร็วก่อนวัยอันควร

·       สารเคมีในดวงตาทำปฏิกิริยากับแสงสีฟ้าจนเกิดเป็นสารพิษทำลายจอตาขึ้น

·       กระจกตาและเลนส์ตาของเราจะไม่สามารถป้องกันหรือสะท้อนแสงสีฟ้าออกไปได้

·       เรตินอล (Retinal) สารที่ช่วยในการมองเห็นทำปฏิกิริยากับแสงสีฟ้า ทำให้เกิดโมเลกุลมีพิษทำลายเยื่อหุ้มเซลล์รับแสงจนเซลล์ตาย ทำให้สูญเสียการมองเห็นอย่างถาวร


บทความที่แนะนำ