5 ปัญหาสุขภาพ 'ฟัน' ที่ควรใส่ใจ
Share: facebook_share 5 ปัญหาสุขภาพ 'ฟัน' ที่ควรใส่ใจ line_share 5 ปัญหาสุขภาพ 'ฟัน' ที่ควรใส่ใจ twitter_share 5 ปัญหาสุขภาพ 'ฟัน' ที่ควรใส่ใจ messenger_share 5 ปัญหาสุขภาพ 'ฟัน' ที่ควรใส่ใจ

5 ปัญหาสุขภาพ 'ฟัน' ที่ควรใส่ใจ


1.ปัญหาฟันเหลืองจากคราบบุหรี่ ชา กาแฟ

สามารถป้องกันได้ด้วยการลดการสูบบุหรี่ และดี่มเครื่องดื่มเหล่านี้ ร่วมกับการแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันบ่อย ๆ หลังสูบบุหรี่ กรณีที่เครื่องดื่มมีรสหวานดื่มน้ำเปล่าตามเพื่อลดความหวานในช่องปากและรออย่างน้อย 30 นาทีค่อยแปรงฟัน

 

2.ปัญหาฟันผุ

เกิดจากการละเลยการแปรงฟันและแปรงไม่ทั่วถึงทุกบริเวณ รวมทั้งไม่ใช้ไหมขัดฟันอย่างสม่ำเสมอ ควรแก้ไขด้วยการแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันหลังรับประทานอาหารทุกมื้อ และหลีกเลี่ยงอาหาร ผลไม้ หรือขนมขบเคี้ยวที่มีรสหวานจัด เปรี้ยวจัด เหนียวติดฟัน น้ำอัดลม โซดา เป็นต้น

 

3.ปัญหากลิ่นปาก

สาเหตุมาจากในช่องปากหรืออาจจะมามาจากอวัยวะภายในระบบทางเดินหายใจและทางเดินอาหาร ควรแก้ไขสาเหตุจากในช่องปากเรียบร้อย ถ้ายังมีกลิ่นปากอยู่ควรปรึกษาแพทย์

 

4.ปัญหาฟันแตกหัก

เกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น ใช้ฟันกัดแทะอาหารที่แข็งเกินไปบ่อยๆ การบดเคี้ยวฟัน กัดฟัน ขณะเครียดหรือเวลานอน อาจจะต้องได้รับการวินิจฉัยและรักษาโดยทันตแพทย์เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อให้กลับมาอยู่ในสภาพปกติได้

 

5.ปัญหาคราบหินปูนและเหงือกอักเสบ

เกิดจากแปรงฟันไม่ทั่วถึง จึงเกิดการสะสมของคราบจุลินทรีย์ตามบริเวณขอบเหงือกและซอกฟัน เมื่อเวลานานขึ้นจะกลายเป็นคราบหินปูน ซึ่งมีแบคทีเรียอาศัยอยู่ทำให้เกิดการอักเสบของเหงือกและเนื้อเยื่อปริทันต์ที่อยู่รอบ ๆ สามารถรักษาได้ด้วยการขูดหินปูน เกลารากฟัน หรือผ่าตัดสร้างเนื้อเยื่อปริทันต์ขึ้นมาใหม่


บทความที่แนะนำ